VIP Stakes skjermbilde
Lagre RSS

VIP Stakes

INTRODUKSJON: SØK DEFINISJONER OG HVORDAN GJELDER DIN BRUKERVILKÅR
Følgende definisjoner brukes i disse vilkårene:
"Bonusvilkår" betyr vilkår og / eller regler med hensyn til kampanjer, bonuser og spesialtilbud som kan gjelde for noen deler av tjenestene fra tid til annen

"Dine kontaktdetaljer" er som definert i avsnitt 4

"Nedlastingsvilkår" betyr eventuelle ytterligere sluttbrukervilkår og bruksbetingelser som du må bekrefte din samtykke til som en del av nedlasting og / eller installasjon av programvare som du kan laste ned for å kunne bruke nettstedet, inkludert Playtech sluttbruker lisensavtalen som finnes i tillegget til disse generelle vilkårene

"Generelle vilkår" betyr vilkårene som er angitt i dette dokumentet

"Gruppe" betyr i forhold til enhver part, et selskap som fra tid til annen er et datterselskap eller det ultimate holdingselskapet til den parten eller et annet direkte eller indirekte datterselskap av et slikt sluttholdingselskap.

"Personvernregler" betyr VIP Stakes personvernspolicy som er tilgjengelig via Personvernpolicy-lenken

"Regler" betyr spillregler og spillregler som er spesielt gjeldende for den aktuelle typen av spill og / eller spill, som identifisert nærmere i avsnitt 1.3.1 og 1.3.2

"Tjenester" betyr, som det er hensiktsmessig, tjenestene som tilbys for øyeblikket av VIP Stakes gjennom Nettstedet og / eller via mobil- eller nettbrettapplikasjon.

«Vilkår for bruk» betyr (a) de generelle vilkårene, (b) personvernreglene og (c) når det er hensiktsmessig i henhold til avsnitt 1.3, de relevante reglene, bonusvilkårene og tilleggsvilkårene som gjelder for tjenestene som brukes av deg og d) eventuelle nedlastingsvilkår

"Nettsted" betyr nettstedet https://vipstakes.com eller en hvilken som helst side eller seksjon av det for øyeblikket

"VIP Stakes" betyr HighWeb Ventures NV

Ved å bruke og / eller besøke en hvilken som helst del av Nettstedet eller ved å åpne en konto med VIP Stakes gjennom nettstedet, samtykker du i å være bundet av vilkårene for bruk og du i samsvar med dette: (a) godta bruken av elektronisk kommunikasjon i rekkefølge å inngå kontrakter og (b) frafalle eventuelle gjeldende rettigheter eller krav som krever en signatur for hånd, i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov. Vilkårene for bruk påvirker ikke dine lovbestemte rettigheter.
I tillegg, hvor du spiller et spill, eller legger en innsats ved hjelp av tjenestene, eller på annen måte bruker tjenestene, godtar du å være bundet av:
Reglene for alle sports-spill på VIP Stakes Sportsbook som angitt under kategorien General Help ("Betting Rules"); og
Reglene for et hvilket som helst spill du spiller ("Spillregler"), som angitt under den aktuelle generelle Hjelp-fanen, hvilken som helst Hjelp-seksjon og Regler-fanen, inkludert (uten begrensning):
for spill i "Casino" -fanen: Casino Rules for det aktuelle spillet;
for spill på kategorien "Spill": spillregler for det aktuelle spillet;
for spill på "Vegas" -fanen: Vegas-reglene for det aktuelle spillet;
for Live Casino-spill på "Casino" og "Vegas" -fanene: Vegas Rules og Casino Rules for det aktuelle spillet;
når det gjelder nye spill, regler som gjelder for slike spill;
noen bonusvilkår;
noen nedlastingsvilkår; og
eventuelle andre vilkår som gjelder for tjenestene og / eller som du må bekrefte din avtale om som en del av tjenestene.
Den opprinnelige teksten til Vilkår for bruk er på engelsk, og enhver tolkning av dem vil være basert på den opprinnelige engelske teksten. Hvis vilkårene for bruk eller eventuelle dokumenter eller merknader knyttet til dem er oversatt til noe annet språk, vil den originale engelske versjonen seire.
I tilfelle at det er spesifikke konflikter eller uoverensstemmelser mellom noen av de enkelte delene av bruksvilkårene som inngår i kontrakten din med VIP Stakes, skal forrangsordningen være som følger:
Bonusvilkårene;
Betting Reglene;
spillreglene
de tilleggsvilkårene;
de generelle vilkårene
Personvernreglene; og
Nedlastingsvilkårene.
Les vilkårene for bruk nøye før du godtar dem. Når du har akseptert vilkårene for bruk, skriv ut vilkårene for bruk og lagre dem sammen med alle bekreftelsesmeldinger, tilleggsbetingelser, transaksjonsdata, spillregler, rettighetsregler og betalingsmetoder som er relevante for din bruk av nettstedet. Vær oppmerksom på at vilkårene for bruk kan endres, som angitt i avsnitt 3 nedenfor.
Hvis du ikke godtar å godta og være bundet av vilkårene for bruk, vennligst ikke åpne en konto, og / eller fortsett å bruke din konto. Din fortsatte bruk av noen av Tjenestene vil utgjøre godkjenning av bruksvilkårene som vi har varslet. Du er i kraft fra tid til annen.
Vilkår for bruk regulerer Din kontrakt med VIP Stakes og vil tre i kraft på 1st januar 2014. For å unngå tvil, er hver og alle deler av Nettstedet underlagt Vilkår for bruk, og du bør til enhver tid sikre at Din bruk av Tjenestene er i samsvar med Vilkår for bruk.
ALMINNELIGE

KONTRAHERENDE PARTER
Vilkår for bruk skal avtales mellom You og HighWeb Ventures NV, (reg.nr. 125776), hvis spillaktivitet er regulert under underlicens nr. 8048 / JAZ 2013-023 utstedt av spillkommisjonen på Curacao og Highweb Services Limited som har ansvaret for å håndtere onlinebetalingene.
Nettstedet, oddsen og prisene i den og vilkårene for bruk er oversatt til en rekke språk og er derfor ment å bli brukt av innbyggerne i de relevante landene og andre land som snakker disse språkene.
Referanser i bruksvilkårene til "oss", "våre" eller "vi" er referanser til:
VIP Stakes; eller
i tilfelle vilkår og betingelser knyttet til penger som er holdt i din konto fra tid til annen, til et hvilket som helst HighWeb Ventures NV selskap som har slike penger som administrator og skal (når det er hensiktsmessig) anses å inkludere våre agenter, partnere og leverandører.

ÆNDRINGER TIL BRUKERVILKÅRENE
Vi må kanskje endre bruksvilkårene fra tid til annen av en rekke årsaker, inkludert (uten begrensning) av kommersielle grunner, for å overholde lov eller forskrifter, for å følge instruksjoner, veiledning eller anbefalinger fra en reguleringsinstans eller for kundeservice grunner. De nyeste retningslinjene for bruk er tilgjengelig fra vilkår og betingelser-linken i sidekartet på nettstedet, og datoen de trekkes i kraft, er angitt i avsnitt 1.8 i disse generelle vilkårene.
Når vi ønsker å gjøre vesentlige endringer i bruksvilkårene, vil vi gi deg så mye forhåndsvarsel om slike endringer som det er rimelig mulig gjennom en av metodene som er angitt i avsnitt 3.3. For mindre eller ubetydelige endringer kan vi ikke gi deg beskjed om slike endringer, så det anbefales at du regelmessig vurderer vilkårene for bruk gjennom vilkår og betingelser linken på nettstedet.
Når vi gjør endringer i vilkårene for bruk som vi ønsker å varsle om, vil vi gjøre det ved en slik varselform som vi måtte, etter eget skjønn, anse for å være hensiktsmessig, som kan omfatte:
e-post (til e-postadressen du tidligere har gitt oss med);
en melding til innboksen din på nettstedet; eller
Legg merke til på nettstedet
og vi kan, etter eget skjønn, invitere deg til å godta de nye vilkårene for bruk ved å klikke på "ja" eller "jeg aksepterer", sjekke en "kryssboks" eller en annen lignende metode for bekreftelse fra deg. Hvis du gir oss noen slik bekreftelse, eller fortsetter å bruke Nettstedet eller etter varsel under dette avsnittet 3, skal du fra slik tid anses å ha akseptert og være bundet av de nye vilkårene for bruk, inkludert (for unngåelse av tvil) eventuelle tillegg, fjerning, erstatning eller andre endringer i identitetene til VIP Stakes, uansett om du har lest de reviderte vilkårene for bruk. Hvis en endring er uakseptabel for deg, kan du enten slutte å bruke tjenestene og / eller lukke kontoen din ved å overholde paragraf 12 i disse generelle vilkårene.

ÅPNE DIN REGNSKAP
For å satse eller spille et spill ved hjelp av Tjenestene, må du åpne en konto med VIP Stakes ("Din konto" eller "Konto").
For å åpne kontoen din for bruk med tjenestene kan du:
ta kontakt med kundeservice
klikk på Bli med nå på Nettstedet og følg instruksjonene på skjermen.
åpne av en slik annen kontoåpningsmetode som skal, fra tid til annen tilbys av VIP Stakes.
Din konto vil enten bli drevet av VIP Stakes eller av et annet selskap i sin gruppe for og på vegne av seg selv og / eller det relevante HighWeb Ventures NV-firmaet som du har inngått kontrakt med.
Når du åpner kontoen din, vil du bli bedt om å gi oss personlig informasjon, inkludert Ditt navn og fødselsdato og passende kontaktdetaljer, inkludert en adresse, telefonnummer og e-postadresse ("Dine kontaktdetaljer"). Du kan oppdatere dine kontaktdetaljer fra tid til annen ved å kontakte Customer Servicesor via Kontoadministrasjonssiden på nettstedet eller ved en slik metode som fra tid til annen tilbys av VIP Stakes.
Hvis du ikke ønsker at dine kontaktdetaljer skal brukes av oss og våre samarbeidspartnere til å kontakte deg for å informere deg om markedsføringsinformasjon knyttet til andre av våre varer, produkter eller tjenester eller de av våre samarbeidspartnere, vennligst oppgi at dette er tilfelle ved å merke den aktuelle boksen som angitt når du åpner en konto på nettstedet eller ved å informere kundeservice
Ved åpning av kontoen garanterer du at:
Du forstår og aksepterer risikoen for at du ved å bruke Tjenestene, kan du, samt vinne penger, miste penger.
Du er (a) over 18 år og (b) over alderen hvor gambling eller spillaktivitet er lovlig etter lov eller jurisdiksjon som gjelder for deg ("Relevant Age");
gambling er ikke ulovlig i territoriet der du bor;
Du er lovlig i stand til å inngå kontrakter;
Du har ikke blitt utelukket fra gambling; og
Du har ikke allerede hatt en konto som er stengt av oss på noen av nettstedene som drives av vår gruppe eller på forespørsel i henhold til avsnitt 33 (ansvarlig spill / gambling).
Din konto må være registrert i dine egne, korrekte navn og personlige opplysninger, og det skal bare utstedes en gang for deg og ikke dupliseres gjennom noen annen person, familie, husstand, adresse (post eller IP), e-postadresse eller ethvert miljø der datamaskiner deles (f.eks. skoler, arbeidsplasser, offentlige biblioteker osv.), datamaskin (eller annen tilgangsenhet) og / eller konto i forbindelse med tjenestene. Eventuelle andre kontoer som du åpner hos oss, eller som er fordelaktig eid av deg i forhold til tjenestene, skal være "duplikatkontoer". Vi kan lukke en duplikatkonto (men skal ikke være forpliktet til å gjøre det). Hvis vi lukker en duplikatkonto:
Alle bonuser, gratis innsatser og gevinster påløpt fra slike bonuser og gratis spill som er oppnådd ved hjelp av denne duplikatkontoen, vil bli ugyldig og fortabt av deg.
Vi kan, etter eget skjønn, ugyldiggjøre alle gevinster og refundere alle innskudd (mindre beløp for ugyldige gevinster) som er gjort med hensyn til den duplikatkontoen og, i den utstrekning som ikke gjenopprettes av oss fra den relevante duplikatkontoen, eventuelle beløp som skal være tilbakebetalt til oss av deg med hensyn til en duplikatkonto, kan bli gjenvunnet av oss direkte fra andre av dine kontoer (inkludert en annen duplikatkonto); eller
Vi kan, etter eget skjønn, tillate bruk av Duplikatkontoen å bli gyldig. I så fall beholdes alle tap og gjeld som er plassert av eller for deg gjennom duplikatkontoen.

VERIFIKASJON AV DITT IDENTITET PENGESTILLING KRAV
Du garanterer at:
navnet og adressen du oppgir når du åpner kontoen din er riktig; og
Du er rettmessig eier av pengene som du til enhver tid legger inn i din konto.
Ved å godta vilkårene for bruk Du tillater oss å foreta slike bekreftelseskontroller fra tid til annen, da vi kan kreve oss selv eller kan være påkrevd av tredjeparter (inkludert, men ikke begrenset til, reguleringsorganer) for å bekrefte disse fakta (" sjekker”). Du samtykker i at fra tid til annen, på vår forespørsel, kan du bli pålagt å gi ytterligere opplysninger i forbindelse med noen av slik informasjon du har gitt oss, inkludert i forhold til eventuelle innskudd du har gjort i din konto.
Mens vi foretar noen kontroller fra tid til annen, kan vi begrense deg fra å trekke penger fra din konto og / eller hindre tilgang til alle eller visse deler av nettstedet. Vær oppmerksom på at vi fra tid til annen kan utføre kontrollene for lovmessige, sikkerhetsmessige eller andre årsaker. Hvis slike begrensninger gir deg et problem, vennligst kontakt kundeservice.
Under visse omstendigheter må vi kanskje kontakte deg og be deg om å gi ytterligere informasjon til oss direkte for å fullføre sjekker. Til dette formål har vi rett til, etter eget skjønn, å kreve at du gir oss en notert ID eller en tilsvarende sertifisert ID i henhold til gjeldende lov av din jurisdiksjon eller på annen måte, bevis på adresse, bruksregninger, bankdetaljer, kontoutskrifter og bankreferanser. Inntil slik informasjon er levert til vår tilfredsstillelse, kan vi forhindre at noen aktivitet gjennomføres av deg i forhold til kontoen, eller hvis vi med rimelighet mener at bevisst feilaktig informasjon har blitt gitt av deg, behold et beløp som er deponert på kontoen som følger avslutningen av kontoen av oss.
Det kan være et forbrytelse for personer under Relevant Age å gjøre bruk av Nettstedet. Hvis vi ikke kan bekrefte at du er den aktuelle alderen, kan vi suspendere kontoen din til slik at vi kan bekrefte at du er den aktuelle alderen. Hvis du senere har vist seg å være under den relevante alderen på det tidspunktet du gjorde noen gambling eller spilltransaksjoner med oss, så:
Din konto vil bli stengt
Alle transaksjoner som ble gjort under Uansett vil bli ugyldig, og alle tilknyttede midler deponert av deg, vil bli returnert av betalingsmetoden som brukes til innskudd av slike midler, hvor det er praktisk mulig.
eventuelle innskudd gjort mens du var under den relevante alderen vil bli returnert til deg; og
eventuelle gevinster som du har påløpt i løpet av den tiden du var under den relevante alderen, vil bli fortapt av deg (og kan trekkes fra beløpet av et innskudd som returneres i henhold til avsnitt 5.5.3 og du vil returnere til oss etter behov eventuelle midler som har vært trukket fra kontoen din.

USERNAME, PASSWORD, PIN og KUNDEINFORMASJON
Etter at du har åpnet din konto, må du ta alle rimelige forholdsregler for å unngå å oppgi (enten bevisst eller ved et uhell) ditt brukernavn, passord og / eller kontonummer til noen andre, inkludert å sikre at oppdatert sikkerhetsprogramvare lastes ned på datamaskinen.
Alle transaksjoner som er gjort der Brukernavnet ditt og ditt passord og / eller kontonummer er riktig angitt, anses som gyldige, uansett om du er autorisert av deg, og vi er ikke ansvarlige for eventuelle krav i tilfelle du oppgir ditt brukernavn, passord eller Kontonummer til noen andre (enten bevisst eller ved et uhell).
Hvis du har mistet eller glemt kontoinformasjonen din, eller har grunn til å tro at slike opplysninger er kjent for en uautorisert tredjepart, vennligst kontakt oss umiddelbart for en erstatning gjennom kundeservice, hvis detaljer finnes i Hjelp-delen av nettstedet .

Innbetalinger og tilbakekalling fra din konto
Hvis du ønsker å delta i tjenestene, må du sette inn penger i din konto fra en konto eller kilde som du er kontoinnehaver for. Slike penger kan (med forbehold av avsnitt 5) da bli brukt av deg til å plassere spill eller spille spill. Ytterligere detaljer om hvordan du legger inn, trekker ut og overfører midler, finner du på innskuddssiden i Hjelp-delen av nettstedet. Hvis du bruker en betalingsmetode for hvilken du ikke er kontoinnehaver, forbeholder vi oss retten til å behandle eventuelle innskudd i kontoen som ugyldige (og eventuelle gevinster som oppstår som følge av slik innskudd som ugyldige) i påvente av tilfredsstillende fullføring av alle relevante kontroller .
Alle ekte penger innskudd må satses 1 tid før en uttak kan gjøres. Eg. Hvis du setter inn € 20, må du gjøre € 20 verdt innsatser før en tilbaketrekking kan bli forespurt. VIP Stakes forbeholder seg retten til å belaste en 10% avgift dersom spilleren ber om tilbaketrekking uten en medlemskontoomsetning som er lik eller mer enn beløpet av midler deponert.
Ved forespørsel om tilbaketrekking vil alle aktive bonuser og eventuelle gevinster påløpt fra bonusmidler eller kampanjer bli fjernet fra kontoen din
Du er dessuten enig i ikke å gjøre noen tilbakebetalinger, reverseringer eller på annen måte kansellere eventuelle innskudd på kontoen din, og i en slik hendelse for å refundere og kompensere oss for slike ubetalte innskudd, inkludert eventuelle utgifter som påløper av oss, når du samler inn ditt innskudd. For å unngå tvil Kontoen din skal ikke brukes av deg som bankkonto, og hvis vi blir oppmerksomme på innskudd i og uttak fra din konto uten tilstrekkelig innsats eller spillaktivitet, forbeholder vi oss retten til å trekke fra et administrasjonsgebyr (om eller ikke vi lukker eller suspenderer kontoen).
Din konto er ikke en bankkonto og er derfor ikke forsikret, garantert, sponset eller på annen måte beskyttet av et innskudd eller bankforsikringssystem eller av et annet lignende forsikringssystem. Eventuelle penger som er deponert hos oss i din konto, skal ikke trekke noen interesse. Monies deponert hos oss, holdes under en vanlig bankkonto og / eller sperrekonto i navnet VIP Stakes eller et annet HighWeb Ventures NV selskap, som innehar pengene i kontoen på tillit til deg og andre personer med rett. Som sådan, i tilfelle av vår insolvens, har du rett til å kreve eventuelle penger som er stolt på deg i en slik konto, men du vil ikke ha noen beskyttelse i henhold til lovbestemt innskuddsgarantiordning.
Vi kan til enhver tid frata noen positiv saldo på kontoen din mot ethvert beløp som du skylder (inkludert under en duplikatkonto) til et annet selskap i HighWeb Ventures NV (uavhengig av om brudd på bruksvilkårene har skjedd) , inkludert (uten begrensning) der vi gjenoppretter eventuelle innsatser eller innsatser i henhold til avsnitt 4.7 (Dupliserte kontoer), avsnitt 12 (Samsvarsfeil, Svindel, Svindel og Kriminell aktivitet) eller avsnitt 19 (Feil eller mangler).
I den utstrekning det kreves av din lokale lov eller skatt eller andre myndigheter, er du ansvarlig for å rapportere dine gevinster og tap som oppstår fra tjenestene.
Du kan angi en innskuddsgrense på kontoen din på en dag. Denne grensen kan ikke økes uten å gi oss tjuefire timers varsel om Ditt ønske om å øke innskuddsgrensen og bare når tjuefire timer er gått fra Din forespørsel om en slik økning vil økningen gjelde. For detaljer om hvordan du konfigurerer en innskuddgrense, vennligst kontakt kundeservice, eller (hvor kontoen din er for nettsiden), sett grensen gjennom nettstedet ved å klikke på min konto og deretter oppdatere kontoinformasjon. Eventuelle bekreftede reduksjoner på innskuddsgrensen din vil ha umiddelbar effekt.
Med forbehold for avsnitt 13 (Lukking av kontoen din, osv.), Kan du til enhver tid kreve at du trekker penger fra kontoen din, forutsatt at:
alle betalinger som er gjort inn i kontoen din, er bekreftet som ryddet og ingen har blitt belastet, reversert eller på annen måte kansellert
eventuelle kontroller som er omtalt i avsnitt 5 ovenfor, er fullført av oss til vår tilfredsstillelse; og
Du har overholdt andre relevante tilbaketrekningsbetingelser som påvirker kontoen din (f.eks. Eventuelle gyldige bonusvilkår).
Minimumsbeløpet for en enkelt utbetaling er 25 EUR / USD.
Ved eventuell tilbaketrekking godkjent av oss, forutsatt at du gir oss tilstrekkelig informasjon om hvordan midlene skal overføres til deg, returnerer vi de relevante midlene til deg i samsvar med avsnitt 7.7 (mindre kostnader påløpt eller noe annet beløp som kreves å bli trukket fra fra din tilbaketrekking for å overholde gjeldende lov).
Vi vil forsøke å imøtekomme forespørselen din angående betalingsmåten og betalingsmåten for uttaket ditt. Dette kan imidlertid ikke garanteres. Derfor kan vi behandle og betale uttak i en annen betalingsmåte enn den som du har bedt om, for eksempel gjennom ulike betalingsleverandører, et bankutkast eller bankoverføring (eventuelle kostnader knyttet til relevante betalingsmåter er angitt i kategorien Uttak nettside). På samme måte kan valutaen i uttaket ditt i enkelte tilfeller ikke være valutaen der innskuddet ble gjort eller som du ellers hadde bedt om, og i tilfeller der vi må konvertere dine innskudd mellom ulike valutaer, konverteringsfrekvensen som brukes av oss er som angitt i Hjelp-fanen på nettstedet.
Vi vil holde penger i innskuddskonto og / eller sperrekonto som referert til i avsnitt 7.3 som administrator for deg og ikke som bankør eller debitor. Derfor, uansett hvilken som helst annen bestemmelse i Vilkår for bruk, vil vi håndtere pengene dine som administrator, og ingen slik bestemmelse skal skape eller gi opphav til noen forpliktelser fra VIP Stakes (eller noe annet firma i HighWeb Ventures NV) til å tilbakebetale penger til deg som din debitor.
Inaktiv kontoavgift. Hvis du ikke bruker kontoen din til å spille eller spille, foreta innskudd, uttak eller overføring, eller hvis det ellers ikke er aktivt, i en periode på minst 24 påfølgende måneder, blir det en "Inaktiv konto". Alle inaktive kontoer vil pådra seg et inaktivt kontoavgift, hvis detaljer finnes i Hjelp-delen av nettstedet. Vi vil varsle deg når kontoen din blir en inaktiv konto, og minst 14 dager før eventuelle inaktive kontobeløp trekkes fra den.
Maksimale gevinster per uke via dette nettstedet er € 10,000 eller tilsvarende valuta. Med mindre det er skriftlig godkjent av oss, kan Player kun trekke € 10,000 fra hans / hennes konto i en hvilken som helst 30-dagperiode.

JURIDISK BRUK AV WEBSTEDET
Tilgang til eller bruk av nettstedet eller noen av tjenestene via nettstedet kan ikke være lovlig for noen eller alle innbyggere i eller personer i enkelte land. Vi har ikke til hensikt at nettstedet skal brukes til spill, spill eller andre formål av personer i land der slike aktiviteter er ulovlige, som inkluderer Amerikas forente stater og de territoriene som er oppført via Hjelp-fanen på nettstedet. Det faktum at Nettstedet er tilgjengelig i et slikt land, eller vises på det offisielle språket i et slikt land, skal ikke tolkes som en representasjon eller garanti med hensyn til lovligheten eller ellers av tilgang til og bruk av Nettstedet, og foreta innskudd eller kvittering for gevinster fra kontoen din. Tilgangen på nettstedet er ikke et tilbud, en oppfordring eller en invitasjon fra oss for bruk av eller abonnement på spill, spill eller andre tjenester i enhver jurisdiksjon der slike aktiviteter er forbudt ved lov.
Det er Ditt ansvar å bestemme loven som gjelder i stedet du er til stede. Du bør sørge for at du skal handle juridisk i din jurisdiksjon når du åpner din konto og / eller bruker nettstedet og du representerer, garanterer og godtar at du vil gjøre det.
Hvis det blir tydelig for oss at du er bosatt i et land der bruken av nettstedet ikke er lovlig, har vi rett til å lukke kontoen din, i så fall vil eventuell saldo på kontoen på datoen for slik avslutning være refundert til deg så snart det er praktisk mulig for oss å gjøre det.
På grunn av juridiske bestemmelser er VIP Stakes-kasinospill ikke tilgjengelig for spillere fra følgende territorier: Hviterussland, Frankrike, Ungarn, Latvia, Litauen, Portugal, Singapore, Kongeriket Nederland (Nederland, Curacao, Aruba, Bonaire, Saba, Statia og St Martin), Tyrkia, Ukraina, Storbritannia, USA. På grunn av mangfold av programvareutbydere som er representert ved VIP Stakes, er noen av spillkatalogen kanskje ikke tilgjengelige for flere land:
'Casino' katalog:

1 × 2 Spillspill - Australia, Curacao, Frankrike, Iran, Irak, Nederland, USA.

Blomstrende spill - Belgia, Caymanøyene, Iran, Irak, Israel, Nord-Korea, Saudi-Arabia, Singapore, Storbritannia, USA, og alle territorier og eiendeler, som de amerikanske jomfruøyene, De amerikanske ytre øyene, Guam, Puerto Rico, Marianasøyene og Amerikansk Samoa, Vatikanstaten.

ELK Studios-spill - Afghanistan, Algerie, Angola, Australia, Bosnia-Hercegovina, Canada, Krimregionen, Cuba, Den demokratiske folkerepublikken Korea, Ecuador, Guyana, Iran, Irak, Lao PDR, Myanmar, Panama, Papua Ny Guinea, Sudan, Syria, Amerikas forente stater, dets territorier og eiendeler, Uganda, Vanuatu, Jemen.

Endorphina spill - Australia.

HABANERO spill - Kypros, Frankrike, Filippinene, Singapore, Sør-Afrika, Taiwan, Storbritannia, USA.

iSoftBet-spill - Afghanistan, Antigua og Barbuda, Belgia, Cuba, Danmark, Frankrike, Fransk Polynesia, Iran, Irak, Israel, Italia, Liechteinstein, Litauen, Luxembourg, Macau, De nederlandske Antillene, Portugal, Romania, Spania, Sudan, Syria, United Kongeriket, USA.

Microgaming spill - Australia, Belgia, Danmark, Frankrike, Italia, Singapore, Sør-Afrika, Spania, Storbritannia, USA. Vi blokkerer også lisensierte merkevarespill og progressiv for Tyrkia.

Mr.Slotty spill - Litauen, USA.

Multislot spill - Australia, Bahamas, Belgia, Caymanøyene, Tsjekkia, Danmark, Frankrike, Ungarn, Iran, Irak, Israel, Italia, Nord-Korea, Polen, Saudi Arabia, Singapore, Spania, Tyrkia, Storbritannia, USA, Vatikanet By.

NetEnt-spill - Afghanistan, Albania, Algerie, Angola, Australia, Belgia, Bulgaria, Kambodsja, Canada, Danmark, Ecuador, Estland, Frankrike, Guyana, Hong Kong, Indonesia, Iran, Irak, Israel, Italia, Kuwait, Lao, Latvia, Litauen, Mehico, Myanmar, Namibia, Nicaragua, Nord-Korea, Pakistan, Panama, Papua Ny Guinea, Filippinene, Portugal, Romania, Singapore, Sør-Korea, Spania, Sudan, Syria, Taiwan, Uganda, Storbritannia, USA, Yemen, Zimbabwe.

NextGen Gaming spill - Afghanistan, Algerie, Angola, Australia, Bosnia-Hercegovina, Canada, Krim-regionen, Cuba, Den demokratiske folkerepublikken Korea, Ecuador, Guyana, Iran, Irak, Lao PDR, Myanmar, Panama, Papua Ny Guinea, Sudan, Syria, Amerikas forente stater, dets territorier og eiendeler, Uganda, Vanuatu, Jemen.

Playson spill - Australia.

Pragmatiske spill - Australia, Danmark, Frankrike, Gibraltar, Israel, Italia, Romania, Sverige, Ukraina, Storbritannia, USA.

VGS (BetConstruct) spill - Begrensninger nevnt i avsnitt 8.4 gjelder.

Zeus Play: Danmark, Frankrike, Italia, Portugal, Spania, Storbritannia.
'Live Casino 1' -katalog - Argentina, Australia, Belgia, Bulgaria, Tsjekkia, Danmark, Frankrike, Tyskland, Ungarn, Irland, Italia, Nederland, De nederlandske Antillene, Polen, Portugal, Spania, Storbritannia, USA.

Live Casino-katalog - Argentina, Australia, Belgia, Canada, Danmark, Frankrike, Italia, Singapore, Sør-Afrika, Spania, Tyrkia, Storbritannia, USA.
PLASSERER DIN BET OG / ELLER SPILL MED BRUK AV TJENESTENE
For å satse eller få tilgang til en tjeneste, bør du følge instruksjonene som er gitt på Hjelp-fanen.
Det er Ditt ansvar å sikre at detaljene i enhver innsats, innsats eller lignende transaksjon du plasserer ved hjelp av Tjenestene ("Transaksjon"), er korrekte på følgende måte:
når du bruker nettstedet (enten direkte, gjennom et program eller på annen måte) i samsvar med de relevante spillregler eller spilleregler, etter behov og
Transaksjonsloggen din kan nås ved å klikke Min konto på nettstedet eller gjennom våre kundeservice (inkludert ved å velge å motta en skriftlig erklæring).
Vi forbeholder oss retten til å nekte hele eller deler av enhver Transaksjon du forespurt av når som helst, etter eget skjønn, eller hvor du har overtrådt vilkårene for bruk. Ingen transaksjon er akseptert av oss før du har gitt riktig bekreftelse (eller det er ellers blitt akseptert av oss) i samsvar med avsnitt 9.2. Hvis du er i tvil om en transaksjon er godkjent, bør du kontakte kundeservice.
Når en transaksjon er akseptert av oss, kan du ikke avbryte transaksjonen med mindre vi er enige om det.
Vi kan, etter eget skjønn (og forutsatt at verken Du eller vi får noen urettferdig fordel), velger vi å akseptere en innsats uansett at den aktuelle hendelsen har begynt. Når det gjelder spill, skal den relevante fanebladet angi det punktet hvor ingen ytterligere innsatser vil bli akseptert av oss.
Vi kan kansellere eller endre en Transaksjon i henhold til bestemmelsene i avsnitt 5 (Verifisering av din identitet), paragraf 12 (Samsvarsfeil, Svindel, Svindel og Kriminell aktivitet) eller avsnitt 19 (Feil eller mangler).

REMOTE GAMING OR BETTING
Hvor du får tilgang til tjenestene via en elektronisk form for kommunikasjon Du bør være oppmerksom på at:
I forhold til din bruk av nettstedet for plassering av spill eller spill av spill:
Du kan bruke en tilkobling eller utstyr som er tregere enn slikt utstyr som brukes av andre, og dette kan påvirke ytelsen din i tidskritiske hendelser som tilbys via nettstedet.
Du kan støte på systemfeil, feil, feil eller serviceavbrudd som vil bli behandlet i samsvar med avsnitt 18 (IT-feil);
Spillregler for hvert arrangement eller spill som tilbys via nettstedet, er tilgjengelige og bør vurderes av deg før du bruker de tjenestene som tilbys via nettstedet. og i forbindelse med din bruk av tjenestene, hvis du satser på en "i løpende" hendelse, kan du ikke på noe relevant tidspunkt se eller på annen måte få den mest oppdaterte informasjonen i forhold til relevant hendelse. Vi skal ikke være ansvarlig for deg i forbindelse med tap som er påført deg eller kostnader som påløper av deg som følge av forsinkelser i overføringen av informasjon knyttet til en hvilken som helst "i løpende" begivenhet.

Odds
Disse reglene danner en avtale mellom oss selv og våre medlemmer. Registrering hos oss er tatt som din aksept av disse reglene.
Medlemmene er fullt ansvarlige for å sikre kontakt og betalingsinformasjon er nøyaktige til enhver tid.
Vi aksepterer innsatser fra de som er i alderen 18 år og over bare, og kan be om bevis på alder når som helst. Medlemmer kan ha sin konto suspendert til et slikt bevis er oppgitt.
Medlemmer må til enhver tid holde sine sensitive opplysninger konfidensielle. Hvis du mener at detaljene dine ikke lenger er konfidensielle, må du umiddelbart informere oss, ettersom en hvilken som helst kontoaktivitet er ditt ansvar.
Plassering og bekreftet innsats kan ikke endres eller kanselleres.
Medlemmene er ansvarlige for at det er tillatt å plassere innsatser i hjemlandet.
Medlemmer kan bare plassere spill på vår nettside. Forsøk på å satse på en annen måte vil ikke bli akseptert.
Innsatser eller deler av en innsats kan bli kansellert og / eller nektet når som helst før hendelsen i spørsmålet uten varsel.
Vi vil ta alle nødvendige tiltak for å forhindre enhver form for bedringssvindel. Ethvert medlem eller en gruppe medlemmer funnet å plassere spill på en slik måte at de bedra oss vil ha sine kontoer suspendert og spillene annulleres, om spillene er avgjort eller ikke.
Vi kan ugyldige innsatser som har blitt akseptert når det ikke var nok penger på kontoen for å dekke innsatsen. Betalinger som senere blir kansellert av en betalingsprosessor, vil resultere i kansellerte spill.
Eventuelle midler som er kreditert til en medlemskonto ved feil, skal rapporteres til oss umiddelbart. Eventuelle gevinster hentet fra slike midler vil bli ugyldig og tilbakebetalt av oss.
Disse vilkårene og betingelsene er presentert på engelsk. I tilfelle uklarhet i disse vilkårene i andre språk, gjelder den engelske versjonen.
Flere kontoer er ikke tillatt. Vi forbeholder oss retten til å annullere alle spill og lukke eventuelle kontoer som er funnet å bli duplisert.
Spill kan plasseres opp til den annonserte starttiden. Eventuelle innsatser som er plassert og akseptert etter begivenhetens starttid skal anses som ikke-løper.
Spill på forskjellige valg i samme hendelse hvor utfallet av en påvirker eller påvirkes av en annen vil ikke bli akseptert og vil bli ugyldig ved tilfeldig tillatelse.
'Hvis spill' vil bli avgjort i henhold til rekkefølgen der de vises på spilllisten til de tildelte penger er blitt brukt. I tilfelle disse midlene er utilstrekkelige for å fullføre eller fortsette innsatsen, vil det aktuelle valget avgjøres i henhold til tilgjengelig beløp.
Vi jobber hardt for å opprettholde nøyaktighet hele tiden, men det oppstår ofte feil. Vi tar ikke ansvar for slike feil, og i slike tilfeller der prisene påvirkes, vil alle spill bli ugyldige.
Vi vil ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader / tap som følge av bruk av vår nettside eller relatert innhold, inkludert drift eller overføring forsinkelser eller forstyrrelser, tap / korrupsjon av data, linje / kommunikasjonsfeil, misbruk av nettside eller tilhørende innhold, eller eventuelle feil / utelatelser på nettstedet eller tilhørende innhold.
Maksimum gevinst per medlem per dag via denne nettsiden er € 10000 eller tilsvarende valuta.
Minimumsbeløpet for en innsats er € 0.10.
Maksimum innsats for en begivenhet er € 100.00 eller tilsvarende i andre valutaer.
Vi kan tilby lavere odds på noen innsatstyper enn tilbys på singler.
Medlemmer anbefales å opprettholde oversikt over alle transaksjoner, spillregler, avbestillingsregler og betalingstjenester for fremtidig referanse.
Innsatsen behandles og anses som aktiv når de er plassert og aksept bekreftet.
Alt arbeid er gjort for å sikre at all informasjon som vises på nettstedet, er nøyaktig, men skal bare brukes som veiledning. Vi kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle feil i hendelsesdetaljer. Medlemmer anbefales å konsultere våre Betting Rules for detaljer om innsatsoppgjør under slike omstendigheter.
Medlemmer kan plassere innsatser så snart midler har blitt lagt til på kontoen sin.
Medlemmer aksepterer at vi kan bruke fornavn, brukernavn og bostedsland for betydelige vinnere for reklameformål. I alle andre tilfeller forblir medlemmernes opplysninger fortrolige.
Innsatser på hendelser som senere blir kansellert, vil bli ugyldig og penger refundert.
Medlemmetilbud er begrenset til en per person, familie, adresse, e-post, telefonnummer, betalingskonto og datamaskin. Vi forbeholder oss retten til å trekke tilbud fra ethvert medlem eller en gruppe medlemmer.
Medlemskonto anses som unik med hensyn til ditt navn og dine personlige opplysninger, og kan bare brukes av deg. Det skal ikke dupliseres under noen omstendigheter. Ved dupliserte kontoer kan vi lukke en slik konto og:
Opphev og miste alle bonuser, gratis spill og gevinster
Refunder alle innskudd mindre ugyldige gevinster
Gjenvinn eventuelle andre midler fra andre duplikatkontoer
Ved innsatser plassert på feil pris, vil budet fortsatt stå, men vil bli avgjort til den reviderte prisen.
Når det gjelder medlemmer som har både en bonusbalanse og en ekte pengerbalanse, vil de virkelige pengene bli brukt først. I tilfeller der innskuddet som utløste bonusen, pluss eventuelle genererte gevinster, overføres til kasino før oppfyllelse av 2x-overgangskravene, vil dette bli ansett som forsøk på bonusmanipulering, noe som resulterer i kansellert bonus og tilhørende gevinster.
Eventuell bonusmanipulering vil resultere i at vi gjenvinner bonusen og eventuelle tilknyttede gevinster fra medlemskontoer.
Disse vilkårene vil bli oppdatert fra tid til annen, og det er medlemmernes ansvar å regelmessig sjekke om slike oppdateringer.

SAMSAMLING, CHEATING, SVIG OG KRIMINAL AKTIVITET
Følgende praksis (eller noen av dem) i forhold til tjenestene:
- Misbruk av bonuser eller andre kampanjer; og / eller
- bruk av urettferdige eksterne faktorer eller påvirkninger (vanligvis kjent som utroskap) og / eller
- tar urettferdig fordel (som definert i avsnitt 12.5.3)
- åpne eventuelle duplikatkontoer og / eller
- foreta svindelaktig praksis eller kriminell aktivitet (som definert i avsnitt 12.5)
- utgjør "forbudt praksis" og er ikke tillatt og vil utgjøre et vesentlig brudd på bruksvilkårene. Vi vil ta alle rimelige skritt for å forhindre og oppdage slike fremgangsmåter og å identifisere relevante aktører om de oppstår. Med forbehold for ovenstående er vi imidlertid ikke ansvarlige for eventuelle tap eller skader som du måtte pådra seg som følge av forbudte praksis, og enhver handling vi tar med hensyn til det samme vil være etter eget skjønn.
Hvis du mistenker at en person er involvert i en forbudt praksis, skal du så snart som praktisk mulig rapportere det til oss ved å sende oss eller ringe kundeservice.
Du godtar at Du ikke skal delta i eller være forbundet med noen form for Forbudt Praksis i forbindelse med din tilgang til eller bruk av tjenestene.
If:
Vi har rimelig grunn til å tro at du har deltatt i eller har vært forbundet med noen form for forbudt praksis (og grunnlaget for vår tro skal omfatte bruken av oss (og av våre spillspillere og våre andre leverandører) av svindel, juksing og samspillsmetode som brukes i gambling og spillindustrien på den aktuelle tiden); eller
Du har lagt inn innsatser og / eller spilt online spill med en hvilken som helst annen leverandør av gamblingtjenester og mistenkes (som et resultat av et slikt spill) av enhver forbudt praksis eller på annen måte ukorrekt aktivitet; eller
vi blir oppmerksomme på at du har "belastet tilbake" eller nektet noen av de innkjøp eller innskudd du har gjort til din konto; eller
Du blir konkurs eller lider analoge handlinger hvor som helst i verden, da (inkludert i forbindelse med suspensjon og / eller oppsigelse av din konto) har vi rett, med hensyn til din konto (og / eller annen konto som du eier med et HighWeb Ventures NV-selskap) for å holde tilbake hele eller deler av balansen og / eller gjenopprette fra kontoen mengden av innskudd, utbetalinger, bonuser eller gevinster som har blitt påvirket av eller på noen måte kan tilskrives noen av Hendelsen (e) som er omtalt i dette avsnittet 12.4. Rettighetene som er angitt i dette avsnittet 12.4, påvirker ikke eventuelle andre rettigheter (inkludert eventuelle fellesrettigheter) som vi måtte ha mot deg, enten under bruksvilkårene eller på annen måte.
I forbindelse med dette avsnittet 12:
en "bedragerisk praksis" betyr enhver svindelaktivitet som er involvert i deg eller av noen som handler på vegne av deg eller i samspill med deg, og skal inneholde, uten begrensning: a) svindelaktig tilbakebetaling; (b) bruken av deg eller enhver annen person som deltok i samme spill som deg når som helst, av et stjålet, klonet eller ellers uautorisert kreditt- eller debetkort som en kilde til midler; (c) samspillet fra deg med andre for å få en urettferdig fordel (inkludert gjennom bonusordninger eller lignende incitamenter tilbys av oss); (d) ethvert forsøk på å registrere falsk eller villedende kontoinformasjon (e) enhver faktisk eller forsøkt handling av deg som vi med rimelighet anser å være ulovlig i en hvilken som helst relevant jurisdiksjon, gjort i ond tro eller har til hensikt å bedra oss og / eller omgå noen kontraktsmessige eller juridiske begrensninger, uavhengig av om slik handling eller Forsøk på handling gir oss faktisk skade eller skade.
En "kriminell aktivitet" skal inneholde, uten begrensning, hvitvasking av penger og enhver lovbrudd i henhold til Gambling Act og
en "urettferdig fordel" skal inneholde, uten begrensning:
Utnyttelse av en feil, et smutthull eller en feil i vår eller noen tredjeparts programvare som brukes av deg i forbindelse med Tjenestene (inkludert med hensyn til hvilket som helst spill);
bruken av automatiserte spillere ("bots") eller andre 3rd-partyprogrammer eller analysesystemer; eller
Utnyttelsen av deg, av en 'Feil' som definert i avsnitt 18.1, uansett, enten til din fordel og / eller til ulempe for oss eller andre.
Ved utøvelse av noen av våre rettigheter i henhold til paragraf 11.4 i forbindelse med en forbudt praksis, skal vi bruke alle rimelige forsøk for å sikre at vi, under overholdelse av våre lovbestemte og andre juridiske forpliktelser, utøver slike rettigheter på en måte som er rettferdig for deg og til våre andre kunder.
Vi forbeholder oss retten til å informere relevante myndigheter, andre onlinespill- eller gamblingoperatører, andre nettbaserte tjenesteleverandører og banker, kredittkortselskaper, elektroniske betalingsleverandører eller andre finansinstitusjoner av din identitet og enhver mistanke om forbudt praksis fra deg, og du skal samarbeide fullt ut med oss ​​for å undersøke enhver slik aktivitet.

LUKNING AV DIN REGNSKAP; BEGRENSNING AV BRUKERVILKÅRENE
Lukking og opphør av deg

Forutsatt at kontoen din ikke viser at en balanse skyldes oss, har du rett til å lukke kontoen din og si opp bruksvilkårene med mindre enn 24 timers varsel til oss når som helst, ved å kontakte oss gjennom kundeservice, detaljer hvorav finnes i Hjelp-delen av nettstedet:
som viser at du ønsker å lukke kontoen din og
angir grunnene til at du ønsker å lukke kontoen din, spesielt hvis du gjør det på grunn av bekymringer over nivået av din bruk av det samme.
Vi vil svare på Din forespørsel, bekrefte nedleggelse av Kontoen din og datoen da slik avslutning vil være effektiv innen rimelig tid, forutsatt at du fortsetter å påta seg ansvaret for all aktivitet på kontoen din inntil slik nedleggelse er utført av oss (på hvilket tidspunkt vil bruksvilkårene avsluttes).
Når du ber om å lukke kontoen din i henhold til avsnitt 13.1, vil vi, med forbehold av avsnitt 13.3, returnere en utestående saldo i din konto til deg.
Ved enhver oppsigelse av Kontoen din i henhold til dette avsnittet 13, har vi rett til (uten å begrense våre rettigheter i henhold til avsnitt 13.6), fra tilbakebetaling av utestående saldo på Kontoen din, eventuelle penger (a) i henhold til paragraf 12 (Samsvarsfraskrivelse, Fusk , Svindel og kriminell aktivitet), (b) i henhold til paragraf 21 (brudd på bruksvilkårene), (c) som ellers fastsatt av bruksvilkårene (inkludert eventuelt avsnitt 5.4) eller (d) lov eller forskrift.
Ved tilbakebetaling av utestående saldo på kontoen din, bruker vi samme betalingsmåte som du oppgav ved registrering av din konto eller en annen betalingsmetode som vi med rimelighet kan velge.
Når du har stengt din konto, kan vi under visse omstendigheter kunne åpne kontoen din med samme kontoinformasjon som tidligere hvis du ber om at vi gjør det. Under slike omstendigheter, mens Kontoen din har de samme kontoopplysningene som før, vil den bli underlagt Vilkår for bruk som er i kraft ved datoen for slik gjenåpning og eventuelle tidligere rettigheter (inkludert, men uten begrensning, til bonuser eller betingede gevinster) vil ikke lenger være gyldig.
Lukking og opphør av USA

Vi er til enhver tid (og uansett eventuelle andre bestemmelser i brukervilkårene) berettiget til å lukke kontoen din og si opp bruksvilkårene ved skriftlig varsel (eller forsøk på varsel) til deg ved hjelp av dine kontaktdetaljer. I tilfelle slik oppsigelse av oss, skal vi, med forbehold av paragraf 13.7, så snart det er rimelig mulig etter en forespørsel fra deg, refundere balansen på din konto.
Når vi lukker kontoen din og avslutter bruksvilkårene i henhold til avsnitt 12 (samsvarsfeil, svindel, svindel og kriminell aktivitet) eller avsnitt 21 (brudd på bruksvilkårene), vil saldoen på kontoen din ikke bli refundert og anses å være fortabes av Deg i omfang av ethvert krav som vi måtte ha mot deg som ved datoen for slik avslutning (enten under Din konto og Dupliser konto eller på annen måte). Lukking av din konto og oppsigelse av vilkårene for bruk, annet enn i henhold til paragrafene 12 eller 21 av disse generelle vilkårene, påvirker ikke eventuelle utestående innsatser, forutsatt at slike fremragende innsatser er gyldige og du ikke bryter vilkårene for bruk på noen måte. For å unngå tvil, vil vi ikke kreditere noen bonuser i din konto, og du vil heller ikke ha rett til noen betingede gevinster, når som helst etter datoen den ble stengt (enten av oss i henhold til vilkårene for bruk, eller som svar på forespørselen din).
Følgende avsnitt skal overleve enhver oppsigelse av bruksvilkårene: 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32 og 35 og eventuelle andre avsnitt som kreves for tolkningens formål. sammen med relevante deler av spillregler, personvernreglene og tilleggsbetingelsene.
SUSPENSJON AV USA

Vi har rett til å suspendere din konto under de forhold som uttrykkelig er angitt i vilkårene for bruk. Ved suspensjon av din konto: (a) Ingen aktivitet skal tillates (inkludert innskudd, uttak, spill eller spill) til den dato da den blir gjenaktivert av oss; (b) ingen bonuser eller betingede gevinster vil bli kreditert til kontoen; og (c) vi skal ta opp spørsmålet som har gitt anledning til kontoopphenget med sikte på å løse det så snart det er praktisk mulig, slik at kontoen eventuelt kan aktiveres eller lukkes igjen.

TILGANG TIL OG BRUK AV TJENESTENE
Du er eneansvarlig for levering og vedlikehold av alt datautstyr og telekommunikasjonsnett og internettilgangstjenester du må bruke for å få tilgang til tjenestene. Vi vil ikke være ansvarlige på noen måte for eventuelle tap som er forårsaket av deg (enten det skyldes tap av tjenesten, dårlig internettforbindelse, utilstrekkelig båndbredde eller på annen måte) fra Internett eller en hvilken som helst telekommunikasjonsleverandør du har engasjert for å få tilgang til tjenestene . For å unngå tvil, gjør VIP Stakes ingen representasjon eller gir noen garanti for kompatibiliteten til tjenestene med en bestemt 3rd-partys programvare eller maskinvare, inkludert (for å unngå tvil) 3rd partyanalyse eller "Bot" -programmer som lover visse resultater fra noen av tjenestene.
Under ingen omstendigheter bør Du bruke Tjenestene til ethvert formål som er eller er sannsynlig å bli ansett for å være ærekrenkende, fornærmende, uanstendig, ulovlig, av rasistisk, sexistisk eller annen diskriminerende karakter, eller som kan føre til forseelse. Du må ikke bruke et abusivt eller aggressivt språk eller bilder, sverge, true, chikanere eller misbruke annen person, inkludert andre brukere, via Nettstedet, eller forsøke å overføre deg selv som enhver annen person, eller oppfør deg på en slik måte mot noen VIP Stakes-ansatte pleide å yte tjenester, kundeservice eller en helpdesk eller støttefunksjon som vi gjør tilgjengelig for deg.
Du skal bare bruke nettstedet til personlig underholdning og skal ikke ha tilgang til eller reprodusere nettstedet eller deler av det i noe som helst form uten vårt uttrykkelige samtykke, herunder å opprette lenker til det.
Du er bare ansvarlig for innhold som er lastet opp av deg på nettstedet ("Uploaded Content") og, når du laster opp noe slikt innhold, representerer og garanterer du det;
Du har innhentet alle nødvendige godkjennelser, samtykker, lisenser og tillatelser som kreves for det opplastede innholdet, og at gjengivelsen av det opplastede innholdet på nettstedet ikke vil krenke opphavsretten, varemerket, konfidensielle opplysninger eller andre immaterielle rettigheter overhodet av noen tredjepart;
Det opplastede innholdet vil ikke inneholde noe materiale i strid med paragraf 14.2 eller noen kode i strid med klausul 14.3;
Det opplastede innholdet vil overholde alle lover og forskrifter (herunder spesielt de som gjelder databeskyttelse og personvern); og
VIP Stakes har rett til å bruke og underlicensiere bruken av det opplastede innholdet etter eget skjønn.
Ethvert materiale (annet enn programvare i henhold til avsnitt 16) lastet ned av deg fra nettstedet skal lastes ned helt på egen risiko, og VIP Stakes skal ikke holdes ansvarlig for tap av data eller annen skade forårsaket av slik nedlasting.
Hvis vi har grunn til å tro at Din bruk av Tjenestene er i strid med paragrafene 14.2, 14.3, 14.4 eller 14.5, skal vi, uten at det berører noen av våre andre rettigheter, straks ha rett til å fjerne fraværende nettsiden fra nettsiden.

BETTING OG GAMING VILKÅR
Uttrykk som brukes i spill- og spillindustrien er mange. Når det er hensiktsmessig, er en ordliste som forklarer betydningen av vanlige spill og spilluttrykk, tilgjengelig på hjelpesidene på nettstedet. Skulle du være i tvil om betydningen av noe uttrykk, bør du:
se opp meningen i ordlisten i den relevante hjelpeseksjonen relatert til arrangementet eller spillet Du satser eller spiller på;
Hvis du fortsatt er i tvil, ta kontakt med kundeservice for avklaring og
Ikke legg inn noen innsats eller et spill på noen begivenhet før meningen er forstått til Din tilfredshet fordi vi ikke kan ta imot noe ansvar hvis du legger en innsats eller et spill via produktene som tilbys via tjenestene under omstendigheter der du ikke forstår noen av de involverte vilkårene i eller knyttet til innsatsen eller spillet.

Endring av nettsiden

Vi kan, etter eget skjønn, endre eller endre ethvert produkt eller en tjeneste (inkludert de tilbudte prisene) som er tilgjengelige via Nettstedet til enhver tid for å sikre kontinuerlig levering av Nettstedet, men med forbehold for eventuelle spill og / eller spill allerede i gang på tidspunktet for slik endring. Fra tid til annen kan vi begrense deg fra å få tilgang til enkelte deler av nettstedet for å opprettholde nettstedet og / eller endring eller endring av spill og / eller produkter som er tilgjengelige via nettstedet.

Tredjeparts programvare
Det kan være nødvendig å gi deg programvare ("Programvare") som leveres av tredjeparter, slik at du kan bruke produktene som tilbys gjennom tjenestene, spesielt våre nedlastede kasinoprodukter.
Under slike omstendigheter kan det hende du må inngå en egen avtale med eieren med hensyn til din bruk av slik programvare (en "tredjeparts programvareavtale"). I tilfelle uoverensstemmelse mellom bruksvilkårene og en tredjeparts programvareavtale, vil vilkårene for bruk seire i den grad inkonsekvensen er knyttet til forholdet mellom deg og VIP-innsatsen.
Det er Ditt ansvar å sikre at noen programvare lastes ned på datamaskinen på en måte som er kompatibel med din egen datas spesifikke oppsett. For å unngå tvil, er vi ikke ansvarlige i den utstrekning at feilaktig nedlasting av programvare har en negativ innvirkning på driften av datamaskinen.
Uansett at tjenestene som leveres via mobil- eller nettbrettapplikasjoner, skal være underlagt Vilkår for bruk, vilkårene under hvilke en applikasjon ("App") lastes ned eller installeres på Din mobile enhet eller nettbrett, skal være underlagt avtalen mellom Du og leverandøren av den aktuelle Appen, men i tilfelle uoverensstemmelse mellom Vilkår for bruk og en slik avtale, vil Vilkår for bruk seire i den grad inkonsistensen vedrører forholdet mellom deg og VIP Stakes.

IT FAILURE
Der det oppstår problemer i programvaren eller maskinvaren som brukes av oss for å levere tjenestene, tar vi alle rimelige skritt for å rette opp problemet så snart som mulig. Hvis slike problemer fører til at et spill avbrytes under omstendigheter der det ikke kan startes på nytt fra nøyaktig samme posisjon uten å skade deg eller andre spillere, vil vi ta alle rimelige skritt for å behandle deg på en rettferdig måte (som kan inkludere gjenopprettelse av balansen på kontoen din til stillingen som er eksisterende etter ferdigstillelse av den siste innsatsen eller spillet som er logget på VIP Stakes-serveren umiddelbart før problemet oppstår).
Vi aksepterer ikke noe ansvar for problemer som skyldes utstyret som Du eller andre spillere bruker for å få tilgang til Tjenestene, eller feil relatert til Din eller deres internettleverandør.

FEIL ELLER UTSLIPP
En rekke omstendigheter kan oppstå hvor en innsats eller innsats er akseptert, eller en betaling er gjort av oss ved en feil. En ikke-uttømmende liste over slike forhold er som følger:
hvor vi mis-staterer eventuelle odds eller vilkår for en innsats eller spillspill til deg som et resultat av åpenbar feil eller unnlatelse ved å legge inn informasjonen eller sette opp et marked eller som følge av en feil på datamaskinen;
hvor vi har gjort en "trolig feil". En merkbar feil oppstår der:
i forhold til innsatser som er plassert før et arrangement finner sted, er prisene / vilkårene som tilbys, vesentlig forskjellige fra de som er tilgjengelige i det generelle markedet; eller
I forhold til enhver begivenhet er prisen / vilkårene som tilbys på det tidspunktet spillet legges klart ukorrekt gitt sannsynligheten for at hendelsen oppstår;
hvor vi har fortsatt å godta innsatser på et marked som skulle ha blitt suspendert, inkludert hvor den aktuelle hendelsen pågår (bortsett fra hvor "in-run" -spill aksepteres) eller allerede er ferdig (noen ganger referert til som "sen innsats") ;
hvor en feil har blitt gjort som følge av en forbudt praksis i henhold til avsnitt 19.1;
hvor vi ikke burde ha akseptert, eller har rett til å kansellere eller gjenopprette, en innsats i henhold til spillreglerne (for eksempel på grunn av "relaterte uforutsetninger")
der det oppstår en feil av oss om hvor mye gevinst / avkastning som er betalt til deg, inkludert som følge av en manuell eller datamaskininngangsfeil; eller
hvor en feil har blitt gjort av oss om hvor mye gratis innsatser og / eller bonuser som er kreditert til din konto,
noen slike omstendigheter blir referert til som en "feil".
Vi forbeholder oss retten til å:
korrigere eventuelle feil som er gjort på et spill plassert og gjenopprette det samme til riktig pris eller vilkår som var tilgjengelige eller skulle ha vært tilgjengelig gjennom VIP Stakes (fraværende publiseringsfeilen) på det tidspunktet veddemålet ble plassert og innsatsen vil bli anses å ha funnet sted på de vilkår som var vanlige for den innsatsen; eller
hvor det ikke er rimelig praktisk å korrigere og gjenopprette under 19.2.1 ovenfor, for å erklære innsatsen ugyldig og returnere din innsats i din konto; eller
i tilfeller der feilen har oppstått av en forbudt praksis, for å utføre trinnene som er angitt i avsnitt 12.4.
Eventuelle penger som krediteres Kontoen din eller betalt til deg som følge av Feil, skal anses i avventning av vedtak i henhold til avsnitt 19.2, som du skal ha i tillit til oss, og skal straks tilbakebetales til oss når betalingspåkrav er laget av oss til deg. Når slike omstendigheter eksisterer, kan du gjenvinne disse pengene fra Kontoen din i henhold til avsnitt 7.4, hvis du har penger i din konto. Vi er enige om at vi skal bruke alle rimelige forsøk på å oppdage eventuelle feil og informere deg om dem så snart det er rimelig mulig.
Verken vi (inkludert våre ansatte eller agenter) eller våre partnere eller leverandører er ansvarlige for eventuelle tap, inkludert tap av gevinster, som skyldes eventuelle feil av oss eller en feil av deg.
Du skal informere oss så snart det er praktisk mulig, bør du bli oppmerksom på eventuelle feil.
Hvis du har brukt penger som er blitt kreditert til din konto eller tildelt deg som et resultat av en feil å plassere påfølgende innsatser eller spille spill, kan vi kansellere slike innsatser og / eller holde tilbake noen gevinster som du har vunnet med slike penger, og hvis vi har betalt ut for slike spill eller spillaktiviteter, anses slike beløp for å være holdt av deg i tillit for oss, og du skal straks tilbakebetales til oss når en betalingsanmodning er gjort av oss til deg.

UTTALELSE AV VÅRE ANSVAR
Din tilgang til og bruk av Tjenestene er etter eget valg, skjønn og risiko. Vi skal ikke være ansvarlige for eventuelle forsøk fra deg å bruke Tjenestene etter metoder, metoder eller måter som ikke er ment for oss.
Vi vil tilby tjenestene med rimelig dyktighet og omsorg og vesentlig som beskrevet i vilkårene for bruk. Vi utsteder ikke andre løfter eller garantier vedrørende Tjenestene, eller noen produkter eller tjenester som inngår i Tjenestene, og utelukker (i den utstrekning det er tillatt i loven) alle underforståtte garantier for det samme (herunder underforståtte garantier for tilfredsstillende kvalitet og / eller egnethet for din hensikt). Spesielt garanterer vi ikke at Nettstedet har uavbrutt tilgjengelighet, eller at det vil være fri for feil, virus eller andre feil.
SPARER SOM BESTEMT I VÅRE BETTINGREGULER OG VEDRØRENDE PUNKT 19.5, VORES MAKSIMAL ANSVAR (INKLUDERT DER AV OVERSELLE OG DATTERSELSKAPER, AFFILIATER, OFFENTLIGGØRER, DIREKTEER, AGENTER OG MEDARBEIDERE) SOM OPPSTÅR AV DIN BRUK AV TJENESTENE (ELLER EN DEL AV DEN TJENESTER OG ANVENDELSE AV WEBSTEDET), OM SÅDAN ANSVAR OPPFØRES UNDER KONTRAKTSREGNSKADE, TORT (INKLUDERT UANSIKTIGHET), ELLER ANNET, BEGRENSES TIL:
(HVOR DERES ANSVAR FORREDER ET BET ELLER STAKE) BELØPET AV BET-BETALINGEN ELLER BEGRENSET SOM DER GJELDES FOR HVOR DERES ANSVAR HAR ARISEN;
(HVOR DERES ANSVAR FORHENGER MISOPPLIKASJONEN AV FONDENE) BELØPET AV PENGER I DIN REGNSKAP SOM ER FORBRYTET AV USA; OG
(MED HENSYN TIL ANDRE VIP STAKE ANSVAR) EN TUSSEN EURO (1,000 EURO).
VI (INKLUDERT OVERS FORMÅL OG DATTERSELSKAPER, ANSVARLIGE, OFFICERER, DIREKTEER, AGENTER OG ANSATTE) SKAL IKKE ANSVARLIG FOR DIG, OM SÅDAN ANSVAR ER ANSVARLIG I KONTRAKTEN, TORT (INKLUDERT UFORHOLD) ELLER ANNET, I HENSYN TIL NOEN:
TAP AV DATA;
TAP AV RESULTAT
TAP AV INNTEKTER;
TAP AV VIRKSOMHET MULIGHET;
TAP AV ELLER SKADER TIL GOODWILL ELLER REPUTATION;
BUSINESS INTERRUPTION; ELLER
EVENTUELLE, SÆRLIGE ELLER FØLGESKADER ELLER SKADER, SELV HVIS SÅDANTE TAP ELLER SKADER ER MELDT TIL OSS, SOM MULIG MULIG, SOM OPPFØRES AV BRUKERVILKÅRENE ELLER ANVENDELSE HVIS DU ER AV TJENESTENE.
Ingenting i vilkårene for bruk vil fungere for å utelukke ethvert ansvar som vi måtte ha med hensyn til:
svindel (inkludert svindelaktig uriktighet); eller
død eller personskade forårsaket av vår uaktsomhet.

Brudd på bruksvilkårene
Du vil fullt ut skadesløs, forsvare og holde oss og våre offiserer, styremedlemmer, ansatte, agenter, entreprenører og leverandører skadesløs fra og mot alle tap, kostnader, utgifter, krav, krav, forpliktelser og skader (inkludert advokatsalærer), men forårsaket , som kan oppstå, enten rimelig forutsigbar, som følge av eller i forbindelse med:
tilgang til og bruk av tjenestene av deg eller av andre som bruker ditt brukernavn og passord og / eller
eventuelle brudd på deg av vilkår og betingelser i vilkårene for bruk.
Når du er i strid med bruksvilkårene, kan vi, før du suspenderer eller avslutter kontoen, varsle deg (ved hjelp av dine kontaktdetaljer) at du bryter med deg, og krever at du stopper den aktuelle handlingen eller manglende handling, og / eller krever at du rettferdiggjør en handling eller feil fra din side; og advarsel deg om vår tiltenkte handling hvis du ikke gjør det, alltid gitt at slik varsel ikke skal være en betingelse for suspensjon eller oppsigelse av din konto.
Vi har rett til å deaktivere hvilken som helst brukeridentifikasjonskode eller et passord, enten valgt av deg eller tildelt av oss, når som helst, hvis i vår fornuftige oppfatning du ikke har overholdt noen av bestemmelsene i vilkårene for bruk.
I tillegg til andre tilgjengelige midler, kan du, hvis du bryter med noen av bruksvilkårene, ha krav på å gjenvinne fra din konto en positiv balanse som eksisterer i det omfang et beløp som er rimelig forsvarlig mot deg i henhold til avsnitt 21.1.

INTELLEKTUELLE EIENDOMSRETTIGHETER
Alt nettsteddesign, tekst, grafikk, musikk, lyd, fotografier, video, utvelgelse og arrangement derav, programvareoppsummeringer, underliggende kildekoden, programvare og alt annet materiale som inngår som en del av Tjenestene, er underlagt opphavsrett og andre eiendomsrettigheter som er enten eid av oss eller brukt under lisens fra tredjeparts rettighetseier. I den utstrekning at ethvert materiale som inngår i Tjenestene kan lastes ned eller skrives ut, kan slik materiale bare lastes ned til en enkelt enhet (og papirkopier kan skrives ut) utelukkende for din egen personlige og ikke-kommersielle bruk.
Under ingen omstendigheter skal bruken av Tjenestene gi deg noen interesse i noen immaterielle rettigheter (for eksempel opphavsrett, knowhow eller varemerker) eid av oss eller av noen tredjepart, annet enn en personlig, ikke-eksklusiv, ikke-underlicensiert lisens til å bruke slike immaterielle rettigheter i forbindelse med din personlige, ikke-kommersielle bruk av Tjenestene i henhold til Vilkår for bruk.
Ingen rettigheter overhodet tillates å bruke eller reprodusere noen varemerker eller logoer som vises på Nettstedet, med unntak av det som er spesielt tillatt i henhold til bruksvilkårene.
Du må ikke, eller må du tillate noen annen person å kopiere, lagre, publisere, leie, lisens, selge, distribuere, endre, legge til, slette, fjerne eller manipulere Nettstedet eller deler av det på noen måte eller direkte eller indirekte forstyrre eller forstyrre (eller forsøke å forstyrre eller forstyrre) med eller endre nettstedet, unntatt i løpet av visning eller bruk av nettstedet i samsvar med vilkårene for bruk.
Alle immaterielle rettigheter i navnet "VIP Stakes", logoer, design, varemerker og andre karakteristiske merkevarenivåer i VIP Stakes og innhold levert av VIP Stakes eller tredjepart for inkludering på nettstedet vest i VIP Stakes eller gjeldende tredjepart. Du godtar ikke å vise eller bruke slike logoer, motiver, varemerker og andre karakteristiske merkefunksjoner på noen måte uten vårt skriftlige samtykke.

VIRUSER, HACKING OG ANDRE FORTAKELSER
Du skal ikke:
ødelegger nettsiden
forsøke å få uautorisert tilgang til nettstedet, serverne som Nettstedet er lagret på, eller hvilken server, datamaskin eller database som er koblet til Nettstedet;
oversvømme nettsiden med informasjon, flere innleveringer eller "spam";
Bevisst eller uaktsomt bruk noen funksjoner som kan påvirke funksjonen til nettstedet på en eller annen måte, for eksempel (men ikke begrenset til) å frigjøre eller propogere virus, ormer, trojaner, logiske bomber eller lignende materiale som er ondsinnet eller skadelig;
forstyrre eller tukle med, fjerne eller på annen måte endre på noe, hvilken som helst informasjon i hvilken som helst form som er inkludert på Nettstedet;
angrep Nettstedet via et nektet angrep eller et distribuert fornektelsesangrep. Vi vil rapportere eventuelle mistenkte brudd til de relevante rettshåndhevelse myndighetene, og vi vil samarbeide med disse myndighetene ved å avsløre din identitet til dem. I tilfelle et slikt brudd, vil din rett til å bruke Nettstedet opphøre umiddelbart.
Vi er ikke ansvarlige for tap eller skade forårsaket av et distribuert avslag på tjenesten, virus eller annet teknisk skadelig materiale som kan infisere ditt datautstyr, dataprogrammer, data eller annet proprietært materiale på grunn av din bruk av nettstedet eller til nedlasting av materiale som er lagt ut på et slikt nettsted eller på et nettsted som er knyttet til nettstedet.

DIN PERSONLIGE INFORMASJON
All informasjon på kontoen din hos oss er sikkert lagret og forblir konfidensiell bortsett fra hvor det er angitt i vilkårene for bruk (inkludert, for å unngå tvil, personvernreglene).
Vi er lovkravene forpliktet til å overholde databeskyttelseskravene i den måten vi bruker personlig informasjon fra deg i din bruk av tjenestene. Vi tar derfor svært alvorlig våre forpliktelser i forhold til hvordan vi bruker dine personlige opplysninger.
Når du bruker Tjenestene, vil det være nødvendig for oss å samle inn bestemt informasjon om Deg, inkludert Ditt navn og fødselsdato, Dine kontaktdetaljer, og kan også inneholde informasjon om dine markedsføringspreferanser (alle som skal kalles "Din personlige Informasjon").
Ved å gi oss dine personlige opplysninger, samtykker du i vår behandling av dine personlige opplysninger, inkludert noe av det samme som er spesielt følsomt:
for de formål som er angitt i vilkårene for bruk (inkludert personvernreglene); og
til andre formål der vi trenger å behandle dine personlige opplysninger med henblikk på driften av tjenestene, inkludert ved å dele den med våre tjenesteleverandører og agenter for disse formål, for eksempel til våre leverandører av posttjenester, markedsføringstjenester og kundetjenester. Vi kan også avsløre din personlige informasjon for å overholde en lovbestemt eller lovlig forpliktelse.
Vi beholder kopier av all kommunikasjon du sender til oss (inkludert kopier av e-post) for å opprettholde nøyaktige oversikter over informasjonen vi har mottatt fra deg.

BRUK AV 'KOKKER' PÅ WEBBPLATSEN
Nettstedet bruker "cookies" for å spore din bruk av internett og for å bistå funksjonaliteten til nettstedet. En informasjonskapsel er en liten fil med tekst som lastes ned til datamaskinen din når du får tilgang til nettstedet, og det tillater oss å gjenkjenne når du kommer tilbake til nettstedet. Vi bruker informasjonskapsler for driften av nettstedet, inkludert (for eksempel) for å tillate deg å være logget inn som du surfer mellom, og bruk kontoen din til å satse på eller spille spill på forskjellige deler av nettstedet. Vi bruker også informasjonskapsler til egne analytiske formål, slik at vi kan identifisere hvor kundene har oppdaget tekniske problemer på nettstedet, og dermed hjelpe oss med å forbedre kundenes opplevelse.
Hvis du protesterer mot informasjonskapsler eller vil slette eventuelle cookies som allerede er lagret på datamaskinen, anbefaler vi at du følger instruksjonene for å slette eksisterende informasjonskapsler og deaktivere fremtidige informasjonskapsler i filbehandlingsprogramvaren. Ytterligere informasjon om å slette eller kontrollere informasjonskapsler er tilgjengelig i vår personvernpolicy eller på www.aboutcookies.org. Vær oppmerksom på at ved å slette våre cookies eller deaktivere fremtidige informasjonskapsler, kan du ikke få tilgang til bestemte områder eller funksjoner på nettstedet.

KLAGER OG MELDINGER
Ingen krav eller tvist med hensyn til:
Godkjennelsen eller avgjørelsen av et spill som du har laget ved hjelp av Tjenestene, vil bli vurdert mer enn 30 dager etter datoen for den opprinnelige transaksjonen. og
et spill som du har spilt ved hjelp av Tjenestene, blir vurdert mer enn 12 (tolv) uker etter datoen for den aktuelle transaksjonen eller spillspillet.
Skulle du ønske å klage på Tjenestene, som et første skritt, bør du snarest mulig kontakte Kundeservice om din klage, som eskaleres etter behov i vårt kundeserviceteam til oppløsning.
Hvis det oppstår tvist som følge av Vilkår for bruk, som ikke kan løses ved at Kundeservice har blitt eskalert i samsvar med avsnitt 26.2, kan du be om at saken behandles av en leder eller veileder. Vi vil forsøke å løse saken til din tilfredshet enten umiddelbart eller ved å kontakte deg senere.
Du erkjenner at vår tilfeldige nummergenerator vil avgjøre resultatet av spillene som spilles gjennom tjenestene, og du aksepterer utfallet av alle slike spill. Du er dessuten enig om at i det usannsynlige tilfelle av uenighet mellom resultatet som vises på skjermen og spillserveren som brukes av VIP Stakes, vil resultatet som vises på spillserveren seire, og du anerkjenner og godtar at våre poster vil være endelig autoritet i å bestemme vilkårene og omstendighetene for din deltakelse i den aktuelle online spillaktiviteten og resultatene av denne deltakelsen.
Når vi ønsker å kontakte deg, kan vi gjøre det ved å bruke noen av dine kontaktdetaljer. Merknader vil bli vurdert å være riktig servert og mottatt av deg umiddelbart etter at en epost er sendt eller etter at vi har kommunisert direkte til deg via telefon (inkludert hvor vi forlater deg en telefonsvarer) eller tre (3) dager etter datoen for innleggingen av hvilket som helst brev. For å bevise tjenesten til enhver varsel, vil det være tilstrekkelig til å bevise at i tilfelle et brev, at slik brev var korrekt adressert, stemplet og plassert i posten; og i tilfelle av en e-post, at slik e-post ble sendt til den angitte e-postadressen (hvis noen) i dine kontaktdetaljer på det tidspunktet en slik e-post ble sendt.

OVERFØRSEL AV RETTIGHETER OG FORPLIKTELSER
Vi forbeholder oss retten til å overføre, tildele, underlicensiere eller forplikte brukervilkårene (en "oppgave") helt eller delvis til enhver person uten varsel til deg, forutsatt at en slik oppgave vil være på samme vilkår eller vilkår det er ikke mindre fordelaktig for deg.
Du kan ikke tildele, underlicensiere eller på annen måte overføre på noen måte hvilken som helst av dine rettigheter eller forpliktelser i henhold til Vilkår for bruk.

HENDELSER UTEN VÅRE KONTROLL
Vi vil ikke være ansvarlig for eventuelle feil i å utføre eller forsinke ytelsen til noen av våre forpliktelser i henhold til Vilkår for bruk som skyldes hendelser utenfor vår fornuftige kontroll, inkludert (uten begrensning) eventuelle feil i telekommunikasjonsnettverket, strømbrudd , feil i tredjepartsdatamaskin (eller annet) utstyr, brann, lyn, eksplosjon, flom, alvorlig vær, industrielle tvister eller utestengninger, terroraktivitet og regjeringer eller andre kompetente myndigheter (en "Force Majeure Event").
Vår opptreden anses å være suspendert for perioden som Force Majeure Event fortsetter, og vi vil ha forlenget tid for ytelse i løpet av den perioden. Vi vil bruke vårt fornuftige arbeid for å bringe Force Majeure Event til en slutt eller for å finne en løsning som våre forpliktelser kan utføres til tross for Force Majeure Event.

Waiver
Hvis vi ikke klarer å kreve strenge resultater av noen av dine forpliktelser eller hvis vi ikke utøver noen av rettighetene eller rettsmidler som vi har rett til, skal dette ikke utgjøre et frafall av slike rettigheter eller rettsmidler og skal ikke frata deg fra overholdelse av slike forpliktelser.
Et frafall fra oss av enhver standard skal ikke utgjøre et frafall av eventuelle etterfølgende mislighold.
Ingen fraskrivelse fra oss av noen av bestemmelsene i vilkårene for bruk skal være effektiv med mindre det er uttrykkelig oppgitt som et frafall og blir formidlet til deg skriftlig i samsvar med paragraf 26 (Klager og merknader) ovenfor.

UGYLDIGHET
Hvis noen av bruksvilkårene bestemmes av en kompetent myndighet til å være ugyldig, ulovlig eller uhåndterlig i noen grad, vil en slik betingelse eller bestemmelse i så henseende skilles fra de resterende vilkår, betingelser og bestemmelser som vil fortsette å være gyldige i den grad det er tillatt etter loven.
I slike tilfeller skal delen som anses ugyldig eller unforforceable, endres på en måte som er i overensstemmelse med gjeldende lovgivning for å gjenspeile VIP Stakes opprinnelige hensikt så nært som mulig.

HELE AVTALEN
Vilkår for bruk og ethvert dokument som er uttrykkelig nevnt i dem, representerer hele avtalen mellom deg og oss og erstatter enhver tidligere avtale, forståelse eller ordning mellom deg og oss, enten muntlig eller skriftlig.
Vi anerkjenner hverandre at ingen av oss har påberatt seg noen representasjon, forpliktelse eller løfte gitt av den andre eller underforstått av noe som er sagt eller skrevet i forhandlinger mellom oss, bortsett fra som uttrykkelig erklært i vilkårene for bruk.
Ingen av partene skal ha noe botemiddel i forhold til en hvilken som helst feilaktig erklæring fra den andre, enten muntlig eller skriftlig, før kontraktens dato (med mindre slik feilaktig erklæring ble gjort bedragerisk), og den andre partens eneste rettsmiddel skal være for brudd på kontrakt som angitt i Vilkår for bruk.

LOV OG JURISDIKSJON
Disse bruksbetingelsene skal (underlagt avsnitt 24.2) styres av og tolkes i samsvar med lovene i Curacao, De nederlandske Antillene.
Domstolene i Curacao, De nederlandske Antillene skal ha ikke-eksklusiv jurisdiksjon over eventuelle tvister som oppstår fra vilkårene for bruk.

ANSVARLIG GAMING / GAMBLING
For de kundene som ønsker å begrense sitt gambling, gir vi en frivillig selvutestengelsespolicy, som gjør at du kan lukke kontoen din eller begrense muligheten til å plassere spill eller spill på nettstedet i minst seks måneder. Du kan be om at begrensningen varer i en periode på opptil fem år. Når kontoen din har blitt ekskludert, vil du ikke kunne reaktivere kontoen under noen omstendigheter til utløpet av perioden som er valgt under dette avsnittet. Ved utløpet av selvutmeldingsperioden har du rett til å påbegynne nytt bruk av tjenestene ved å kontakte kundeservice eller ved å åpne en ny konto.
Hvis du trenger informasjon om dette anlegget, kan du snakke med kundeservice via Hjelp-fanen eller se delen Responsible Gaming.
Vi vil bruke vårt fornuftige arbeid for å sikre samsvar med selvutestenging. Selvutestenging krever imidlertid felles forpliktelse fra både deg og VIP Stakes. I løpet av selvutestengelsesperioden må du ikke forsøke å prøve å åpne nye kontoer, og du godtar at vi ikke har noe ansvar eller ansvar overhodet hvis du fortsetter å spille og / eller søker å bruke Nettstedet, og vi mislykkes i å gjenkjenne eller bestemme at du har bedt om selvutestenging under omstendigheter som er utenfor vår fornuftige kontroll, inkludert, men ikke begrenset til, at du åpner en ny konto, spiller i en LBO eller over telefon i stedet for over internett eller bruker et annet navn eller en adresse.
VIP Stakes er forpliktet til å støtte Responsible Gambling-tiltak.

LINKER
Hvor vi gir hyperkoblinger til andre nettsteder, gjør vi det bare for informasjon. Du bruker slike lenker på egen risiko, og vi aksepterer intet ansvar for innholdet eller bruken av slike nettsteder, eller for informasjonen som finnes på dem. Du kan ikke lenke til dette nettstedet, heller ikke ramme det uten vår eksplisitte tillatelse.

KONTAKT OSS
VIP Stakes kan kontaktes på adressene gitt i avsnitt 2.1 ovenfor; via e-post på adressen på siden "Kontakt oss".

DATABESKYTTELSE OG PRIVATSPOLITIK
Du bekrefter og aksepterer herved at det er nødvendig for oss å samle inn og på annen måte bruke dine personlige data for å tillate deg tilgang til og bruk av nettstedene og for å tillate deg å delta i spill eller spill.

Vi bekrefter hermed at når du samler dine personlige opplysninger som angitt i forrige bestemmelse, er vi bundet av databeskyttelsesloven. Vi vil beskytte dine personlige opplysninger og respektere personvernet ditt i henhold til beste forretningspraksis og gjeldende lover.

Vi vil bruke dine personlige data til å tillate deg å delta i spill og spill og å utføre operasjoner som er relevante for din deltakelse i spill eller spill. Vi kan også bruke dine personlige data for å informere deg om endringer, nye tjenester og kampanjer som vi tror du kan finne interessante. Hvis du ikke ønsker å motta slike direkte markedsføringsdata, kan du velge bort en slik tjeneste (vennligst logg inn på VIP Stakes-konto / rediger profil for å avvike). Hvis du ønsker å melde deg på nytt og motta noen form for markedsføringsmateriale, kan du kontakte kundeservice.

Dine personlige opplysninger vil ikke bli offentliggjort til tredjeparter med mindre slik opplysning er nødvendig for behandling av dine forespørsler i forhold til din deltakelse i spill eller spill; eller med mindre det er lovkravet eller med mindre vi må gjøre det for å ansvarsfullt oppfylle forpliktelser mot svindel og hvitvasking av penger som vi er underlagt. Som VIP Stakes forretningspartnere eller leverandører eller tjenesteleverandører kan være ansvarlig for visse deler av den totale funksjonen eller driften av nettstedet og produkttilbudet, kan personopplysninger bli gitt til dem. Ansatte på VIP Stakes, i spesifikke kundestøtte, betalteamet og andre ansatte skal også ha tilgang til dine personlige opplysninger med det formål å utføre sine plikter og gi deg hjelp og Tjenesten. For å gi deg en effektiv tjeneste, kan vi og / eller våre tjenesteleverandører overføre dine personlige data fra ett land til et annet over hele verden. Hvis vi overfører data utenfor / innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, overholder vi overføringsprotokollene som kreves av EUs lov. Du samtykker herved til slike opplysninger og til slike overføringer av data som angitt i dette avsnittet.

Vi skal beholde all informasjon som er gitt som personlige data. Du har rett til å få tilgang til personopplysninger fra oss om deg. Ingen data skal ødelegges med mindre det er pålagt ved lov, eller med mindre informasjonen ikke lenger er nødvendig for å bli holdt i forhold til forholdet.

Ved behandling av din spillkonto og tilknyttede transaksjoner kan vi benytte kredittvurderingsbyråer, svindeloppdagingsorganer, kontorer for hvitvasking av penger. Disse byråene kan holde oversikt over dine opplysninger. Du samtykker herved til slike opplysninger og til oppbevaring av slike registre av tredjeparter.

For å gjøre ditt besøk til nettsidene mer brukervennlige, for å holde oversikt over besøkene til nettstedene og for å forbedre tjenesten samler vi et lite stykke informasjon sendt fra nettleseren din, kalt en informasjonskapsel. Du kan, hvis du ønsker, slå av samlingen av informasjonskapsler (vennligst se i nettleserens instruksjoner om hvordan du gjør dette). Du må imidlertid være oppmerksom på at slå av informasjonskapsler kan begrense bruken av nettsteder. For mer informasjon, se vår Cookie Policy Document.

Vi kan kontakte deg regelmessig via e-post, telefon eller annen form for mobilbasert kommunikasjon med tilbud og kampanjer fra andre VIP Stakes som drives av og under lisensene til VIP Stakes. Du godtar samtykke til slik kontakt.

Samtaler kan registreres og brukes til opplæringsformål. Vi kan kunngjøre innholdet etter mottak av en bestilling av noen myndighet eller myndighet til å gjøre det, eller under noen bestemmelse i den lovgivende loven. Samtaler og elektronisk kommunikasjon lagres i ett år og slettes deretter fra systemet.

Leke nåhttps://vipstakes.com

Aktive bonuser

Total: 111
225 Free Spins ingen innskudd på VIP Stakes 50X Innsatskrav £ 765000 Max kontant utestående bonus: € 790 Casino turneringer freeroll på Spinderella Novomatic Slot Game ... 👁️ mer >>

Kategori:

laget:

utgår:

EUR 330 Free Chip Casino på VIP Stakes 35x Innsatskrav € 861000 Maksimal TilbaketrekningAdditional Casino Bonus: 115 Free Spins akkurat nå på Devil & s Delight ... 👁️ mer >>

Kategori:

laget:

utgår:

$ 66 Online Casino Turnering på VIP Stakes 40x Spill gjennom Casino $ 357000 Maksimal Tilbaketrekings Bonus Bonus: $ 4165 Ingen innskuddspremie på Jade Idol Amaya Casino Slots ... 👁️ mer >>

Kategori:

laget:

utgår:

425% Casino Velkomstbonus ved VIP Stakes 35X Spill gjennom Casino € 29000 Maksimal tilbaketrekkingAdditional Casino Bonus: $ 160 Casino Chip on Super Heroes ... 👁️ mer >>

Kategori:

laget:

utgår:

Eur 755 Casino turneringer freeroll på VIP Stakes 77x WageringEUR 127000 Maksimal uttak Bonus Bonus: 15 gratis spinner ingen innskudd på Fisticuffs Netent Slot Game ... 👁️ mer >>

Kategori:

laget:

utgår:

€ 1515 Ingen innskuddsbonus ved VIP Stakes 66x InnsatskravEURO 330000 Maksimal Tilbakebetaling eksklusiv bonus: 860% Kampbonus på Groovy Sixties ... 👁️ mer >>

Kategori:

laget:

utgår:

EUR 50 gratis casino chip på VIP Stakes 45X Innsatskrav $ 423000 Max CashOutExclusive Casino Bonus: 395% Innskuddskampbonus på Prosperity Palace ... 👁️ mer >>

Kategori:

laget:

utgår:

315% Innskuddsbonus på VIP Stakes 33X Spill gjennom Casino € 752000 Max CashOutExclusive Bonus: $ 115 Ingen innskuddsbonus på Transylvanian Beauty Bf Games Casino Slots ... 👁️ mer >>

Kategori:

laget:

utgår:

EUR 22 Mobile Freeroll-turneringsturnering på VIP Stakes 55X Spill gjennom Casino $ 928000 Maksimal TilbaketrekkSpecial Bonus: 680% Match på et kasino på Blast Boom Bang ... 👁️ mer >>

Kategori:

laget:

utgår:

$ 295 Online Casino Turnering på VIP Stakes 40x WagerEUR 859000 Max TilbaketrekningAdditional Bonus: $ 600 Gratis casino chip på Silent Samurai ... 👁️ mer >>

Kategori:

laget:

utgår:

$ 2975 Ingen innskuddsbonus ved VIP Stakes 65X Spill gjennom € 905000 Max TilbaketrekkSpecial Bonus: € 585 Mobil freerollspilleturnering på Boost Racers ... 👁️ mer >>

Kategori:

laget:

utgår:

265 Gratis Spinn på VIP Stakes 55X Innsats $ 219000 Maksimal TilbaketrekningAdditional Casino Bonus: EURO 620 GRATIS Casino Chip på Fortune Fish Casino Technology Slot Machine ... 👁️ mer >>

Kategori:

laget:

utgår:

$ 480 Gratis Casino Chip på VIP Stakes 50x WageringEURO 923000 Maksimal Extragalalextra bonus: $ 2960 Ingen innskudd bonus kode på Double Dragon ... 👁️ mer >>

Kategori:

laget:

utgår:

$ 3135 Ingen innskuddsbonus på VIP Stakes 50x Innsats £ 462000 Max CashOutadditional bonus: Eur 3130 Ingen innskudd på Skulls of Legend ... 👁️ mer >>

Kategori:

laget:

utgår:

Eur 777 Mobile Freeroll-turneringsturnering på VIP Stakes 30x Spillekrav $ 544000 Max CashOutExclusive Casino Bonus: 205 Free Spins akkurat nå på Sofa Champion ... 👁️ mer >>

Kategori:

laget:

utgår:

$ 695 Mobile Freeroll-turneringsturnering på VIP Stakes 77x Spill gjennomEUR 727000 Max kontant utelukkende bonus: 120 Trial Spins on Fear Zombiene Fugaso Casino Slots ... 👁️ mer >>

Kategori:

laget:

utgår:

$ 90 Gratis Casino Billett på VIP Stakes 60X Innsatskrav $ 235000 Max TilbaketrekningAdditional Casino Bonus: € 685 Gratis Casino Turnering på Dice Tronic ... 👁️ mer >>

Kategori:

laget:

utgår:

$ 425 GRATIS Casino Chip på VIP Stakes 33x Spill gjennom CasinoEUR 183000 Maksimal TilbaketrekningExtra Casino Bonus: € 875 Mobile Freeroll-turneringsturnering på Golden Chief Barcrest Slot Game ... 👁️ mer >>

Kategori:

laget:

utgår:

155 Free spinner ingen innskudd på VIP Stakes 77x Innsatskrav $ 771000 Max CashOutspecial bonus: € 290 gratis kasino chip på Kings of Cash ... 👁️ mer >>

Kategori:

laget:

utgår:

Eur 225 Casino Chip på VIP Stakes 35x Innsats € 872000 Max kontant utestående bonus: $ 725 Online Casino Turnering på Bonus Bears ... 👁️ mer >>

Kategori:

laget:

utgår:

€ 575 Ingen innskuddsbonus på VIP Stakes 33x Spill gjennom Casino € 728000 Max Bonus for ekstra bonus: 300 Free Spins Ingen innskudd på Casino Cash Multislot Casino Slots ... 👁️ mer >>

Kategori:

laget:

utgår:

205 Free Spins ingen innskudd kasino på VIP Stakes 44x Spill gjennom Casino $ 408000 Maksimal Tilbaketrekings Bonus Bonus: € 230 Ingen innskudd bonus casino på Diamond Dice ... 👁️ mer >>

Kategori:

laget:

utgår:

$ 100 Free Chip Casino på VIP Stakes 30x Spill gjennomEur 579000 Max CashOutExclusive Bonus: € 590 gratis casino chip på King Bam Bam ... 👁️ mer >>

Kategori:

laget:

utgår:

$ 100 Free Chip Casino på VIP Stakes 77X Innsats $ 785000 Max TilbaketrekkExklusiv Bonus: 910% Først innskuddsbonus på Soccer Championship ... 👁️ mer >>

Kategori:

laget:

utgår:

44 Free Spins ingen innskudd på VIP Stakes 35x Spillekrav € 89000 Max kontant ut ekstra bonusbonus: $ 335 Daglig freerollspilleturnering på Jolly Roger & s ... ... 👁️ mer >>

Kategori:

laget:

utgår:

€ 290 GRATIS Chip på VIP Stakes 50x Spillekrav € 401000 Max Tilbaketrekning Bonus Bonus: € 2935 Ingen Innskudd Bonus på Spina Colada Yggdrasil Spilleautomat ... 👁️ mer >>

Kategori:

laget:

utgår:

65% Casino Velkomstbonus ved VIP Stakes 55x Spill gjennom CasinoEURO 247000 Max CashOutExtra Casino Bonus: 290 Gratis spinner ingen innskudd på Fruity Frost Booongo Casino Slots ... 👁️ mer >>

Kategori:

laget:

utgår:

€ 666 Casino turneringer freeroll på VIP Stakes 44X WagerEURO 175000 Max cash outAdditional Casino Bonus: $ 1111 Casino turneringer freeroll på Fort of Fortune: Ho ...... 👁️ mer >>

Kategori:

laget:

utgår:

$ 645 Online Casino Turnering på VIP Stakes 60X Spill gjennomEur 952000 Max cash outAdditional Bonus: € 444 Gratis Casino Turnering på Odysseus Playson Slot Game ... 👁️ mer >>

Kategori:

laget:

utgår:

$ 400 GRATIS Chip på VIP Stakes 55X Innsatskrav £ 953000 Maksimalt utbetalingsgebyr: € 440 Ingen innskuddsbonuskode på Jekyll Hyde Microgaming Slot Game ... 👁️ mer >>

Kategori:

laget:

utgår:

595% Match bonus casino ved VIP Stakes 45x Spill gjennomEURO 16000 Max kontant utExclusive Casino Bonus: £ 4575 INGEN DEPONERING BONUS CASINO på 777 Diamonds ... 👁️ mer >>

Kategori:

laget:

utgår:

$ 255 Gratis penger på VIP Stakes 40X Spill gjennom € 314000 Max uttakspesifikke bonus: 260 Free Spins på Green Light Rtg Slot Game ... 👁️ mer >>

Kategori:

laget:

utgår:

210 gratis spinner ikke noe innskudd kasino på VIP Stakes 55X Spill gjennom CasinoEURO 15000 Max Tilbakebetaling eksklusiv bonus: $ 610 Casino Turnering på River of Riches ... 👁️ mer >>

Kategori:

laget:

utgår:

95 Free Spins Casino på VIP Stakes 66x Spill gjennom € 638000 Max Tilbaketrekkespesiell bonus: $ 2330 Ingen innskudd på Treasure Tomb ... 👁️ mer >>

Kategori:

laget:

utgår:

€ 265 Ingen innskuddsbonus kasino på VIP Stakes 50X InnsatskravEur 186000 Maksimal Tilbakebetaling eksklusiv bonus: Eur 650 Free Chip Casino på Fruitz ... 👁️ mer >>

Kategori:

laget:

utgår:

520% Match Bonus Casino på VIP Stakes 35X Spill gjennom Casino $ 799000 Max TilbaketrekningAdditional Bonus: $ 190 Casino Turnering på Penguin Style ... 👁️ mer >>

Kategori:

laget:

utgår:

165% Ingen Regler Bonus! på VIP Stakes 65X WageringEur 859000 Max kontant utestående bonus: 960% Beste påmeldingsbonus casino på Magic Charms Microgaming Slot Game ... 👁️ mer >>

Kategori:

laget:

utgår:

230 gratis spinner ingen innskudd på VIP Stakes 77x Innsats $ 829000 Max CashOutadditional bonus: 175 gratis spinn på Whospunit? ... 👁️ mer >>

Kategori:

laget:

utgår:

$ 480 Gratis chip kasino på VIP Stakes 30x Spill gjennom CasinoEur 282000 Max kontant outextra Casino Bonus: Eur 415 Online Casino Turnering på Nirvana Yggdrasil Slot Game ... 👁️ mer >>

Kategori:

laget:

utgår:

€ 700 Turnering ved VIP Stakes 55x Spill gjennom € 899000 Max CashOutAdditional Bonus: 240 Loyalty Free Spins! på mannen av stål ... 👁️ mer >>

Kategori:

laget:

utgår:

€ 2615 Ingen innskuddsbonus Casino hos VIP Stakes 30x WageringEUR 266000 Maksimalt utbetalingsbonus: $ 3165 INGEN GJELDING CASINO BONUS på Aladdins Legacy ... 👁️ mer >>

Kategori:

laget:

utgår:

€ 444 Online Casino Turnering på VIP Stakes 77x Spillekrav € 598000 Max kontant outExclusive Bonus: 660% Innskuddskampbonus på tre ønsker Betsoft Slot Game ... 👁️ mer >>

Kategori:

laget:

utgår:

Eur 4465 Ingen innskuddsbonuskode på VIP Stakes 44X Innsats € 148000 Max CashOutAdditional Casino Bonus: 830% Match bonus casino på Bonus Frenzy Simbat ... 👁️ mer >>

Kategori:

laget:

utgår:

EUR 575 Daglig freerollspilleturnering på VIP Stakes 33x Innsats € 410000 Max kontant ut ekstra bonus: £ 370 gratis chip på Empire Fortune ... 👁️ mer >>

Kategori:

laget:

utgår:

€ 4985 Ingen innskudd på VIP Stakes 50x Innsats $ 271000 Max uttaksspecial bonus: $ 1325 Ingen innskudd Bonus Casino på Barnstormer Bucks ... 👁️ mer >>

Kategori:

laget:

utgår:

£ 1070 Ingen innskuddsbonus på VIP Stakes 44x Innsats € 586000 Max CashOutadditional bonus: $ 375 GRATIS Chip Casino på Lost Secret of Atlantis ... 👁️ mer >>

Kategori:

laget:

utgår:

€ 65 Gratis Cash på VIP Stakes 45X Spill gjennom Casino $ 388000 Max CashOutExclusive Bonus: $ 610 Turnering på Monster Carlo ... 👁️ mer >>

Kategori:

laget:

utgår:

85% Match bonus casino ved VIP Stakes 65X Spill gjennom CasinoEURO 185000 Max CashOutextra bonus: € 170 Ingen innskudd casino bonus på Jekyll og Hyde Playtech Slot Game ... 👁️ mer >>

Kategori:

laget:

utgår:

$ 3390 Ingen innskuddsbonus ved VIP Stakes 77x Spill gjennom € 910000 Max CashOutspecial bonus: 380% Match bonus casino på Mandarin Fortune ... 👁️ mer >>

Kategori:

laget:

utgår:

230% Første innskuddsbonus ved VIP Stakes 30X WagerEUR 200000 Maksimalt utbetalingsbonus: EUR 4835 ingen innskuddsbonusbonus på Sweet Harvest ... 👁️ mer >>

Kategori:

laget:

utgår:

Side 1 av 31 2 3

Upålitelige bonuser

Total: 0

Beklager, ingen casino bonus funnet